Info Kantineregels

Info Kantineregels

De volgende Kantinedienst regels zijn van toepassing:

  • De kantinediensten lopen van woensdag tot en met dinsdagavond
  • De kantine dient dinsdagavond of woensdagochtend schoon en netjes achtergelaten te worden, inclusief het verzorgen van de was (handdoeken, theedoeken, vaatdoekjes etc.). Ook wordt men vriendelijk verzocht de vuilnisbakken leeg te maken en zo mogelijk de plastic zak(ken) mee te nemen naar huis (Odivia heeft nl. geen vuilcontainer)
  • Probeer bij verhindering onderling te ruilen of zorg voor een plaatsvervanger. Laat in het ieder geval zo zijn, dat bij elk evenement in die week, iemand van jouw groep aanwezig is!
  • Wanneer iemand om uiteenlopende redenen, geen dienst heeft kunnen draaien kan er op diegene een beroep worden gedaan om een andere keer in te vallen. Dit uiteraard alleen als dit nodig mocht zijn
  • Wanneer iemand om uiteenlopende redenen, geen dienst heeft kunnen draaien kan er op diegene een beroep worden gedaan om een andere keer in te vallen. Dit uiteraard alleen als dit nodig mocht zijn
  • Sleutels en kas: afhalen op woensdag tussen 18:30 uur en 19:00 uur, inleveren op woensdag tussen 17:30 en 18:00 uur. Inlever- en ophaal adres: Familie van der Wal, Raadhuisstraat 72 te Blijham, telefoon 0597-561802
  • Consumpties Voor organisatoren van toernooien geldt: gratis koffie en thee en verder voor max. € 2,25 aan consumpties. Hiervoor moet een bonnetje in de kas worden gelegd. Voor de kantinedienst geldt gratis koffie en thee. De overige consumpties tegen betaling
  • Voor competitieteam geldt: Bezoekende en eigen team krijgen één consumptie (koffie of thee) middels consumptiebon aangeboden. Dit geldt zowel voor de gewone, als OGTB 35+ competitie
  • Openingstijden kantine: zaterdag en zondag bij competitie en toernooien (zie activiteiten overzicht) tot maximaal EEN UUR na afloop van de wedstrijden. Afwijkingen mogelijk
  • Elke week zal er een activiteitenoverzicht in de kas worden gedaan, zodat men kan zien wat er die week allemaal te doen is, wanneer en hoe laat