Toernooien

Toernooien

  • Senior Plus toernooien
    Op meer plekken in de drie Noordelijke provincies worden Senior Plus Toernooien georganiseerd. Heb je belangstelling of wil je meedoen? Dit is de link voor meer informatie:

https://www.knltb.nl/tennissers/seniorentennis/senior-plus/

  • Benefiet tennistoernooi
    Ons lid Willemijn Keizer organiseert op 29 september a.s. een benefiet tennistoernooi. De opbrengst is voor Simavi. Opgave bij Willemijn waa.keizer@gmail.com