Training

Training

Training 2018

Ook dit jaar zal Sietse Kaman de training weer verzorgen. Er zullen zeer waarschijnlijk twee jeugdgroepen komen en zij trainen van 16.00 tot 17.00 uur respectievelijk van 17.00 tot 18.00 uur. Vanaf 18.30 uur is Sietse beschikbaar voor volwassenen.

Zowel beginners als gevorderden/competitiespelers kunnen zich opgeven voor de training.

De kosten van de trainer bedragen € 50,00 per uur. Afhankelijk van de grootte van de groep betaal je dus meer/minder. Bij een groep van 8 personen bedraagt het trainingsgeld dus € 6,25 per keer. De jeugd betaalt maximaal € 7,00 per keer (oftewel maximaal € 112,00 voor 16 lessen). De data van de lessen zijn: 11, 18 en 25 april, 9, 16, 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni en 4 juli (11 juli is een eventuele inhaaldag), 5, 12, 19 en 26 september. Het trainingsgeld wordt rechtstreeks voldaan aan Sietse en dit mag eventueel in 2 termijnen worden voldaan.

Opgave is mogelijk als groep/team, maar ook individueel. We zullen dan kijken of er een geschikte groep geformeerd kan worden. We houden een minimale groepsgrootte aan van 4 personen. Uiteraard mag je zelf ook op zoek naar andere deelnemers, zodat je een zo groot mogelijke groep krijgt (maximaal 8).

Opgave is mogelijk tot 4 april a.s. bij Irma van Dijken (dijkenirma@hotmail.com). Ook voor meer informatie kun je terecht bij Irma van Dijken of Fedde (f.dokter@planet.nl).